برنامه راهبردی اداره آموزش مداوم دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه در سال 96

رسالت ( چشم انداز ) :

باز آموزی به کلیه فعالیتهایی اطلاق می شود که بعد از فارغ التحصیلی جهت حفظ مهارتهای کسب شده و ارتقاء کیفی و کمی و آموختن مطالب و مهارتهای جدید علمی انجام می گیرند . این فعالیتها برای جامعه ی پزشکی می تواند به بهینه سازی (کمی و کیفی ) خدمات بهداشتی و درمانی جامعه هدف منجر گردد .

اداره آموزش مداوم دانشگاه علوم پزشکی به عنوان مرکز سیاستگزاری و تفکر ، برنامه ریزی دقیق و پویا ، جهت ارائه خدمات به نیروهای موثر در نظام سلامت جامعه نقش مهمی را ایفا نماید . این مرکز با استفاده از نیروهای توانمند و مجرب و علاقمند و همچنین با بهره گیری از ابزار و فنون آموزشی مناسب و نوین ، فارغ التحصیلان جامعه  پزشکی و پیرا پزشکی را در نگهداری ، توسعه و افزایش دانش و کسب مهارت در ارائه خدمات متناسب با نیاز های جامعه کمک می نماید .

اداره آموزش مداوم کرمانشاه ، در راستای بسته های تحول و نو آوری در علوم پزشکی و تحقق اهداف فوق در نظر دارد با برنامه ریزی و تدوین برنامه ها جهت گروههای هدف مشمول از کاردانی تا فوق تخصص ،با استفاده از اساتید مطرح استان و همچنین دعوت از اساتید مطرح کشوری و خارج از کشور و همچنین ارائه روشهای نوین آموزشی گام موثری بردارد .