"مدارک لازم جهت صدور گواهی نهایی پنج ساله"

اصل  و کپی کارت نظام

اصل و کپی کارت ملی

اصل و کپی پروانه دائم

اصل و کپی پروانه مطب

اصل آ‌خرین مدرک تحصیلی

گواهی نهایی دوره قبل

بـرای فارغ التحصیلان خـارج از کشور داشتن تاییـدیه تحصیلی از وزارت بهداشت الزامی می باشد.

تکمیل فرم درخواست صدور گواهی نهایی(جهت دریافت فرم اینجا کلیک نمایید))

تـوجـه : با عنایت به بخشنامه وزارتی ، به منظور ساماندهی گواهی های کاغذی مربوط به قبل از سال 1391 ،گواهی های دستی (خارج از سامانه) را با ورود به کاربری شخصی تان ثبت سامانه نموده و سپس جهت تایید نهایی گواهی­ ها ، با به همراه داشتن اصل آنها و همچنین گواهی نهایی 5 ساله قبل به آموزش مداوم مراجعه فرمایید. بدیهی است گواهی هایی که در سامانه ثبت نشده باشند از اعتبار ساقط بوده و مسئولیت آن به عهده مشمول محترم می باشد.