"مدارک لازم جهت صدور گواهی نهایی پنج ساله برای پزشکان  و پیراپزشکان"

اصل  و کپی کارت نظام پزشکی

اصل و کپی کارت ملی

اصل و کپی پروانه دائم فقط برای پزشکان عمومی و دندانپزشکان عمومی

اصل و کپی پروانه مطب

اصل آ‌خرین مدرک تحصیلی 

بـرای فارغ التحصیلان خـارج از کشور داشتن تاییـدیه تحصیلی از وزارت بهداشت الزامی می باشد.

"مدارک لازم جهت صدور گواهی نهایی پنج ساله برای داروسازان  " :اصل و کپی پروانه تأسیس داروخانه، پروانه تشخیص صلاحیت ،پروانه مسئول فنی

تکمیل فرم درخواست صدور گواهی نهایی(جهت دریافت فرم اینجا کلیک نمایید)