اخبار

مدیریت بحران

مدیریت بحران
همایش و کنگره مدیریت بحران در تاریخهای 1395/04/29 و 1395/04/30 و 1395/04/31 باحضور کلیه متخصصین بالینی ، پزشک عمومی ، کارشناس و کارشناسی ارشد (پرستاری ، مامایی و علوم آزمایشگاهی) ، داروسازی و دندانپزشکان در سالن انتظار واقع در میدان آزادگان برگزار می گردد.

گروه هدف برنامه

 

نـــام رشتــهرتبــهامتیــازهزینه روزانههزینه مجموعفقط هیئت علمی
[2029] ایمنولوژی و آلرژی اطفال* | فوق تخصص اول 13 400000 1200000
[2011] بیماریهای ریه* | فوق تخصص اول 13 400000 1200000
[2017] خون و سرطان بالغین* | فوق تخصص اول 13 400000 1200000
[2022] قلب اطفال* | فوق تخصص اول 13 400000 1200000
[2026] عفونی اطفال* | فوق تخصص اول 13 400000 1200000
[20195] غدد درون ریز و متابولیسم کودکان | فوق تخصص اول 13 400000 1200000
[2021] غدد درون ریزی و متابولیسم* | فوق تخصص اول 13 400000 1200000
[2025] کلیه اطفال* | فوق تخصص اول 13 400000 1200000
[2028] گوارش اطفال* | فوق تخصص اول 13 400000 1200000
[20245] گوارش بالغین (داخلی)* | فوق تخصص اول 13 400000 1200000
[2013] نفرولوژی* | فوق تخصص اول 13 400000 1200000
[2012] بیماریهای قلب و عروق* | فوق تخصص اول 13 400000 1200000
[2010] روماتولوژی* | فوق تخصص اول 13 400000 1200000
[2023] نوزادان* | فوق تخصص اول 13 400000 1200000
[20275] اعصاب اطفال* | فوق تخصص اول 13 400000 1200000
[2018] خون و سرطان اطفال* | فوق تخصص اول 13 400000 1200000
[2020] جراحی اطفال* | فوق تخصص اول 13 400000 1200000
[2014] جراحی ترمیمی، پلاستیک و سوختگی* | فوق تخصص اول 13 400000 1200000
[2015] جراحی قفسه صدری* | فوق تخصص اول 13 400000 1200000
[2016] جراحی قلب و عروق* | فوق تخصص اول 13 400000 1200000
[20305] روانپزشکی اطفال* | فوق تخصص اول 13 400000 1200000
[1710] بیماریهای داخلی* | تخصص اول 13 400000 1200000
[1712] بیماریهای عفونی و گرمسیری* | تخصص اول 13 400000 1200000
[1713] بیماریهای قلب و عروق* | تخصص اول 13 400000 1200000
[1711] کودکان | تخصص اول 13 400000 1200000
[1714] بیماریهای مغزو اعصاب* | تخصص اول 13 400000 1200000
[17195] جراحی استخوان و مفاصل*(ارتوپدی) | تخصص اول 13 400000 1200000
[1733] جراحی عمومی* | تخصص اول 13 400000 1200000
[1720] جراحی کلیه و مجاری ادراری - تناسلی*(ارولوژی) | تخصص اول 13 400000 1200000
[1721] جراحی مغزواعصاب* | تخصص اول 13 400000 1200000
[1722] چشم پزشکی* | تخصص اول 13 400000 1200000
[1727] گوش و حلق و بینی و جراحی سر و گردن* | تخصص اول 13 400000 1200000
[1734] زنان وزایمان* | تخصص اول 13 400000 1200000
[1730] بیماریهای پوست* | تخصص اول 13 400000 1200000
[1731] بیهوشی* | تخصص اول 13 400000 1200000
[1716] پرتو درمانی* | تخصص اول 13 400000 1200000
[1715] پزشکی اجتماعی | تخصص اول 13 400000 1200000
[1732] پزشکی قانونی* | تخصص اول 13 400000 1200000
[1717] پزشکی هسته ای* | تخصص اول 13 400000 1200000
[1724] رادیولوژی* | تخصص اول 13 400000 1200000
[1725] روانپزشکی* | تخصص اول 13 400000 1200000
[1726] طب اورژانس* | تخصص اول 13 400000 1200000
[1718] طب فیزیکی و توانبخشی* | تخصص اول 13 400000 1200000
[1729] طب کار* | تخصص اول 13 400000 1200000
[1728] پزشکی ورزشی* | تخصص اول 13 400000 1200000
[18195] رادیولوژی دهان و فک و صورت* | تخصص اول 13 400000 1200000
[1818] دندانپزشکی کودکان* | تخصص اول 13 400000 1200000
[1815] پروتزهای دندانی* | تخصص اول 13 400000 1200000
[1810] دندانپزشکی ترمیمی* | تخصص اول 13 400000 1200000
[1817] جراحی دهان و فک وصورت* | تخصص اول 13 400000 1200000
[1813] بیماریهای دهان و تشخیص* | تخصص اول 13 400000 1200000
[1812] اندودانتیکس* | تخصص اول 13 400000 1200000
[1811] ارتودانتیکس* | تخصص اول 13 400000 1200000
[1816] پریودانتیکس* | تخصص اول 13 400000 1200000
[1512] داروسازی | دکترای حرفه ای اول 13 300000 900000
[1510] پزشکان عمومی* | دکترای حرفه ای اول 13 300000 900000
[1410] پرستاری* | کارشناسی ارشد اول 13 300000 900000
[1419] مامایی* | کارشناسی ارشد اول 13 300000 900000
[14131] علوم آزمایشگاهی | کارشناسی ارشد اول 13 300000 900000
[1110] پرستاری* | کارشناسی اول 13 300000 900000
[1115] مامایی* | کارشناسی اول 13 300000 900000
[1131] علوم آزمایشگاهی | کارشناسی اول 13 300000 900000
 

 

جدول تفصیلی برنامه

برنامه همایش مدیریت بحران در غرب کشور 

روز اول

تاریخ برنامه

ساعت

عنوان سخنرانی ، کارگاه ، میزگرد و...

نام و نام خانوادگی سخنران

تخصص سخنران

29/4/95

8:10-8

تلاوت ایاتی از کلام ا... مجید

 

 

8:30-8:10

افتتاحیه برنامه توسط دبیر علمی برنامه

آقای دکتر فرید نجفی

دکترای اپیدمیولوژی ، معاون آموزشی دانشگاه و دانشیار دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

9-8:30

نقش نظام سلامت در مدیریت بحران

آقای دکتر حسین کریم

متخصص قلب و عروق و ریاست دانشگاه و استادیار دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

10-9

مدیریت بحران در استان

خانم دکتر فاطمه رضوان مدنی

پزشک عمومی و ریاست دانشکده پیراپزشکی

10:30-10

بررسی شاخص های بهداشتی در بحران های بومی

آقای دکتر محمد عباسی

دکترای پرستاری و استادیار دانشگاه علوم پزشکی قم

11-10:30

استراحت و پذیرایی

 

 

12:30-11

سخنرانی ویژه : بررسی بحران در مناطق مختلف استان

خانم دکتر مریم احمدی

دکترای فناوری اطلاعات و استاد  دانشگاه علوم پزشکی ایران

13-12:30

بررسی ارائه خدمات پاراکلینیکی در سوانح

خانم دکتر مهناز خطیبان

دکترای پرستاری و استادیار  دانشگاه علوم پزشکی همدان

14-13

نماز و استراحت

 

 

15-14

سخنرانی: مقاوم سازی در مدیریت بحران بیمارستان

آقای دکتر علی اردلان

دکتر اپیدمیولوژی و دانشیار دانشگاه علوم پزشکی تهران

15:30-15

نقش آموزش در بحران

آقای دکتر علیرضا خاتونی

دکترای پرستاری و استادیار دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

16-15:30

بررسی الگوهای نوین مدیریت بحران

آقای دکتر رستم جلالی

دکترای پرستاری و استادیار  دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

16:30-16

بررسی بحران پژوهی در ایران

آقای دکتر فرید نجفی

دکترای اپیدمیولوژی ، معاون آموزشی دانشگاه ودانشیار دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

17:40-16:30

پرسش و پاسخ

 

 

روز دوم

تاریخ برنامه

ساعت

عنوان سخنرانی ، کارگاه ، میزگرد و...

نام و نام خانوادگی سخنران

تخصص سخنران

30/4/95

8:30-8:25

تلاوت ایاتی از کلام ا... مجید

 

 

9-8:30

بررسی مشکلات مادران باردار در حوادث و سوانح

خانم دکتر مرضیه کبودی

دکترای بهداشت باروری و استادیار دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

10-9

دیدگاههای نوین به مسائل روانشناختی بحران

آقای دکتر عباس عباس زاده

دکترای مدیریت بحران و استاد دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

10:30-10

استراحت و پذیرایی12-10:30

سخنرانی ویژه : مدیریت بحران در مراکز درمانی

آقای دکتر حمیدرضا خانکه

دکترای مدیریت بحران و دانشیار  دانشگاه علوم توانبخشی و بهزیستی دانشگاه  تهران

12:30-12

بررسی توانبخشی پس از سوانح و بلایا در ایران

آقای دکتر محمدباقر شمسی

دکترای فیزیوتراپی و استادیار دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

13:30-12:30

نماز و استراحت

 

 

14:10-13:30

بررسی نقش شبکه های مجازی در سوانح و بلایا

خانم دکتر سامره عبدلی

دکترای پرستاری و استادیار  دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

15-14:10

PTSD تشخیص در سوانح و بلایای طبیعی

آقای دکتر حبیب اله خزایی

متخصص روانپزشکی و استاد  دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

15:30-15

بررسی روش های درمانی اورژانسی در بلایا

آقای دکترعلیرضا احمدی

متخصص بیهوشی ودانشیاردانشگاه علوم پزشکی  کرمانشاه

16-15:30

بحران های نوپدید در ایران

آقای دکتر علی دهکردی

دکترای پرستاری و دانشیاردانشگاه علوم پزشکی شهرکرد

16:30-16

بررسی آمادگی مدارس کرمانشاه در برابر زلزله

آقای دکتر یحیی صفری

دکترای برنامه ریزی آموزشی و دانشیار  دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

17-16:30

بررسی آلودگی باکتریایی تجهیزات در سوانح

آقای دکتر نصراله سهرابی

دکترای میکروب شناسی و استادیار  دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

17:30-17

پرسش و پاسخ

 

 

 


 

روز سوم

تاریخ برنامه

ساعت

عنوان سخنرانی ، کارگاه ، میزگرد و...

نام و نام خانوادگی سخنران

تخصص سخنران

31/4/95

8:30-8:25

تلاوت ایاتی از کلام ا... مجید

 

 

9-8:30

بررسی رعایت اصول تغذیه در بلایا

آقای دکتر یحیی پاسدار

دکترای تغذیه و استادیار  دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

10-9

سخنرانی ویژه: نقش آگاهی پرسنل سیستم بهداشتی درمانی در مواقع بحران

آقای دکتر محمدرضا ملکی

دکترای اپیدمیولوژی و استاد دانشگاه علوم پزشکی ایران

10:30-10

تعیین ساختار های جامعه آماده با تمرکز بر بلایای بومی

آقای دکتر بهروز حمزه

دکترای اپیدمیولوژی و استادیار دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

11-10:30

استراحت و پذیرایی

 

 

11:40-11

بررسی پهنه شناسی زلزله ایران در سال 1393

خانم دکتر نگین بینش

کارشناسی ارشد مدیریت بحران و مربی  دانشگاه علمی کاربردی کرمانشاه

12:10-11:40

بررسی روند منطقی مصرف دارو در سوانح و بلایا

آقای دکتر قباد محمدی

متخصص فارماسیوتیکس  و دانشیار  دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

13-12:10

بررسی سیستم GIS در اطلاع رسانی در بلایا

آقای دکتر علی محمدی

دکترای فناوری اطلاعات سلامت و استادیار دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

14-13

استراحت و نماز

 

 

15-14

بررسی میزان صدمات حوادث جاده ای در کرمانشاه

آقای رضا پورمیرزا کلهر

کارشناس ارشد پرستاری و مربی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

16-15

پرسش و پاسخ

 

 

 

 

 

 


۲۴ اسفند ۱۳۹۴ ۱۴:۳۵

نظرات بینندگان

نام را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید