اخبار

کنفرانس علمی ارتباط پزشک با بیمار و مهارتهای زندگی مورخ 95/10/07 در سالن آموزش مداوم

کنفرانس علمی ارتباط پزشک با بیمار و مهارتهای زندگی مورخ 95/10/07 در سالن آموزش مداوم

گروه هدف برنامه

گروه مادرگروه هدفمقطع رشتــهنـــام رشتــهکد رشتــهرتبــهامتیاز کمیتههزینه روزانههزینه مجموع
پزشک عمومیپزشکان عمومیدکترای حرفه ایپزشکان عمومی*1510اول3.25230000230000
جراحی عمومی- جراحیارتوپدیتخصصارتوپدی17195اول3.25340000340000
جراحی عمومیتخصصجراحی عمومی*1733اول3.25340000340000
جراحی کلیه و مجاری اداری - تناسلیتخصصجراحی کلیه و مجاری ادراری - تناسلی*(ارولوژی)1720اول3.25340000340000
جراحی مغز و اعصابتخصصجراحی مغزواعصاب*1721اول3.25340000340000
چشم پزشکیتخصصچشم پزشکی*1722اول3.25340000340000
زنان و زایمانتخصصزنان وزایمان*1734اول3.25340000340000
گوش و گلو و بینی و جراحی سر و گردنتخصصگوش و حلق و بینی و جراحی سر و گردن*1727اول3.25340000340000
رادیولوژیرادیولوژیتخصصرادیولوژی*1724اول3.25340000340000
روانپزشکی و روانشناسیروانپزشکیتخصصروانپزشکی*1725اول3.25340000340000
روانشناسی و مشاورهکارشناسیروانشناسی بالینی1137اول3.25230000230000
کارشناسیروانشناسی عمومی1143اول3.25230000230000
کارشناسی ارشدروانشناسی بالینی1431اول3.25230000230000
کارشناسی ارشدروانشناسی عمومی1492اول3.25230000230000
سایرتخصص های بالینیبیماری های پوستتخصصبیماریهای پوست*1730اول3.25340000340000
بیهوشیتخصصبیهوشی*1731اول3.25340000340000
علوم آزمایشگاهیعلوم آزمایشگاهیتخصصتخصص علوم آزمایشگاهی1749اول3.25340000340000
کودکاناعصاب و روان کودکانفوق تخصصاعصاب اطفال*20275اول3.25340000340000
فوق تخصصروانپزشکی اطفال*2030اول3.25340000340000
بیماری های کودکانتخصصکودکان17115اول3.25340000340000
قلب کودکان1فوق تخصصقلب اطفال*2022اول3.25340000340000
کلیه کودکانفوق تخصصکلیه اطفال*2025اول3.25340000340000
گوارش کودکانفوق تخصصگوارش اطفال*2028اول3.25340000340000
نوزادانفوق تخصصنوزادان*2023اول3.25340000340000
گروه های داخلیبیماری های داخلیتخصصبیماریهای داخلی*1710اول3.25340000340000
بیماری های عفونی و گرمسیریتخصصبیماریهای عفونی و گرمسیری*1712اول3.25340000340000
بیماری های قلب و عروقتخصصبیماریهای قلب و عروق*1713اول3.25340000340000
بیماری های مغز و اعصابتخصصبیماریهای مغزو اعصاب*1714اول3.25340000340000
غدد درون ریز و متابولیسمفوق تخصصغدد درون ریزی و متابولیسم*2021اول3.25340000340000
نفرولوژیفوق تخصصنفرولوژی*2013اول3.25340000340000

جدول تفصیلی برنامه

برنامه کنفرانس ارتباط پزشک با بیمار و مهارتهای زندگی

تاریخ برنامه

ساعت

عنوان سخنرانی ، کارگاه ، میزگرد و...

نام و نام خانوادگی سخنران

تخصص سخنران

7/10/95

8:20-8:10

تلاوت آیاتی از کلام ا... مجید

 

 

8:30-8:20

افتتاحیه برنامه دبیر اجرایی برنامه

 

 

9:30-8:30

اصول ارتباط پزشک و بیمار

آقای دکتر حبیب اله خزایی

متخصص روانپزشکی و عضوهیات علمی

10:30-9:30

موانع ارتباط موثر

 

آقای دکتر عمران داوری نژاد

 

متخصص روانپزشکی و عضوهیات علمی

11-10:30

استراحت و پذیرایی

 

 

12:30-11

ارتباط با والدین و کودکان مبتلا با اختلالات رفتاری

 

خانم دکتر فائزه تاتاری

 

 

متخصص روانپزشکی و عضوهیات علمی

13-12:30

نماز

 

 

 

14-13

مهارت همدلی

 

خانم دکتر لیبا رضایی

 

 

متخصص روانپزشکی

15-14

مهارت های زندگی

 

آقای دکتر وحید فرنیا

 

 

متخصص روانپزشکی و عضوهیات علمی

16-15

مشاوره (انواع مشاوره) و مصاحبه انگیزشی

آقای دکتر هوشنگ امیریان

فوق تخصص روانپزشکی اطفال  و عضوهیات علمی

اصول ارتباط پزشک و بیمار، موانع ارتباط موثر، ارتباط با والدین و کودکان مبتلا با اختلالات رفتاری ، مهارت همدلی، مهارت های زندگی ، مشاوره (انواع مشاوره) و مصاحبه انگیزشی

۳۰ آذر ۱۳۹۵ ۰۹:۳۰

نظرات بینندگان

نام را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید