اخبار

بازدید اعتباربخشی آموزش مداوم دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه مورخ 97/12/14 با حضور دکتر حبیب الله خزایی دبیر کلان مناطق 3 آمایشی

بازدید اعتباربخشی آموزش مداوم دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه مورخ 97/12/14 با حضور دکتر حبیب الله خزایی دبیر کلان مناطق 3 آمایشی

در راستای اعتباربخشی مراکز مجری آموزش مداوم ، بازدید اعتباربخشی آموزش مداوم دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه در تاریخ 97/12/14 با حضور دکتر حبیب الله خزایی دبیر کلان مناطق 3 آمایشی و معاون آموزشی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه ، و همچنین ارزیابان : جناب آقای دکتر رضا یونس پور ،دکتر سجاد احمدی ،دکتر وحید شجاعی مطلق دبیر کلان منطقه آمایش 2 ،دکتر حبیب الله خزایی معاون آموزشی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه وپرسنل آموزش مداوم انجام شد. در این دیدار از امکانات و فضای آموزشی بازدید به عمل آمد و تمامی استانداردهای اعتبار بخشی مربوطه و مستندات آنها جهت ارائه گزارش به وزارت مطبوع ،مورد بررسی دقیقی قرار گرفت.آقای دکتر یونس پور ضمن تشکر از معاونت محترم آموزشی بابت همکاری آن معاونت با آموزش مداوم ،روند اعمال استانداردها را بسیار مطلوب ارزیابی نمودند وتسلط و اشراف دبیر آموزش مداوم وپرسنل مرکز را بر برنامه ها و آیین نامه ها ستودند.

ثفق
ات
ات
بغ

۱۴ اسفند ۱۳۹۷ ۲۳:۴۰

نظرات بینندگان


نام را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید