اخبار

کنفرانس علمی مراقبت از خون و فرآورده های خونی (همووژیلانس) مورخ 30 تیرماه در سالن آمفی تئاتر بیمارستان دکتر معاون صحنه

کنفرانس علمی مراقبت از خون و فرآورده های خونی (همووژیلانس) مورخ 30 تیرماه در سالن  آمفی تئاتر بیمارستان دکتر معاون صحنه

گروه هدف

 

گروه مادر گروه هدف مقطع رشتــه نـــام رشتــه کد رشتــه رتبــه امتیاز کمیته هزینه روزانه هزینه مجموع فقط هیئت علمی
پرستاری پرستاری کاردانی اتاق عمل 1013 اول 3.75 230000 230000
کاردانی هوشبری 1018 اول 3.75 230000 230000
کاردانی پرستاری 1010 اول 3.75 230000 230000
کارشناسی پرستاری* 1110 اول 3.75 230000 230000
کارشناسی اتاق عمل 1130 اول 3.75 230000 230000
کارشناسی هوشبری 1114 اول 3.75 230000 230000
کارشناسی ارشد پرستاری* 1410 اول 3.75 230000 230000
کارشناسی ارشد پرستاری مراقبت های ویژه 1459 اول 3.75 230000 230000
کارشناسی ارشد پرستاری مراقبت های ویژه نوزادان 1416 اول 3.75 230000 230000
کارشناسی ارشد پرستاری داخلی - جراحی 14104 اول 3.75 230000 230000
کارشناسی ارشد پرستاری کودکان 14106 اول 3.75 230000 230000

جدول تفصیلی برنامه

 

کنفرانس مراقبت از خون و فرآورده های خونی (هموویژلانس)

تاریخ برنامه

ساعت

عنوان سخنرانی، کارگاه، میزگردو ...

نام و نام خانوادگی سخنران

تخصص سخنران

98/4/30

8:00-8:10

تلاوت آیاتی از کلام ا... مجید

-

-

8:10-8:30

افتتاحیه برنامه توسط دبیر اجرایی

آقای رضا پور میرزا کلهری

 کارشناس ارشد پرستاری و        عضو هیات علمی دانشگاه      

9:30 8:30

اهمیت هموویژلانس وهدف از برقراری سیستم مراقبت از خون

دکترمحمد اسدالهی

پزشک عمومی ومسئول هموویژلانس اداره کل انتقال خون استان کرمانشاه

10:30 9:30

انواع فرآورده های خونی وموارد کاربرد بالینی

دکترمحمد اسدالهی

پزشک عمومی ومسئول هموویژلانس اداره کل انتقال خون استان کرمانشاه

11:00 10:30

استراحت و پذیرایی

12:00 11:00

واکنشهای انتقال خون

دکتر صبا فخرالدین

دکتری هماتولوژی و

عضو هیئت علمی دانشگاه

12:00-13:00

آشنایی با نحوه تحویل وتزریق خون وآماده سازی فرآورده های خونی

آقای رضا پور میرزا کلهری

کارشناس ارشد پرستاری و        عضو هیات علمی دانشگاه

13:00-13:30

آشنایی با سیستم هموویژلانس طراحی شده در بیمارستان

اعظم فرمانی

کارشناس ارشد پرستاری

مراقبتهای ویژه

13:30-14:00

                                                                        نماز

15:00 –:00 14

مراقبتهای پرستاری در ترانسفوزیون خون

فرزانه میری

کارشناس ارشد پرستاری

15:00-15:30

پرسش و پاسخ

۲۴ تیر ۱۳۹۸ ۱۴:۱۶

نظرات بینندگان

نام را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید