اخبار

کنفرانس کاربردهای تشخیصی فلوسایتومتری در بدخیمی‏ های خونی مورخ 7 شهریور ماه در سالن آموزش مداوم

کنفرانس کاربردهای تشخیصی فلوسایتومتری در بدخیمی‏ های خونی مورخ 7 شهریور ماه در سالن آموزش مداوم

گروه هدف

گروه مادر گروه هدف مقطع رشتــه نـــام رشتــه کد رشتــه رتبــه امتیاز کمیته هزینه روزانه هزینه مجموع فقط هیئت علمی
علوم آزمایشگاهی زیست فناوری پزشکی مولکولی دکترا پزشکی مولکولی 1950 اول 3 340000 340000
علوم آزمایشگاهی تخصص تخصص علوم آزمایشگاهی 1749 اول 3 340000 340000
دکترا خون شناسی آزمایشگاهی و بانک خون (هماتولوژی) 19375 اول 3 340000 340000
کارشناسی علوم آزمایشگاهی 1131 دوم 2.25 230000 230000
کارشناسی ارشد خون شناسی آزمایشگاهی و بانک خون(هماتولوژی) 1445 اول 3 230000 230000
کارشناسی ارشد علوم آزمایشگاهی 14131 دوم 2.25 230000 230000

 

جدول تفصیلی برنامه

کاربردهای تشخیصی فلوسایتومتری در بدخیمی‏های خونی

تاریخ

ساعت

عنوان دوره آموزشی

نام سخنران

عنوان تخصص

7/6/98

8 7:45

تلاوت آیاتی از قرآن مجید

-

-

8-8:15

افتتاحیه برنامه توسط دبیر اجرایی

-

-

8:15-8:45

مروری بر بدخیمی‏های خونی و اهمیت فلوسایتومتری در تشخیص آنها

دکتر مهرداد پاینده

 

فوق تخصص هماتولوژی و انکولوژی، عضو هیات علمی

8:45-9:15

مروری بر تکنیک‏های آزمایشگاهی در تشخیص بدخیمی‏های خونی

دکتر علی ملکی

 

دکترای تخصصی هماتولوژی،

عضو هیات علمی

9:15-9:45

اصول فلوسایتومتری و ملاحظات تکنیکی

دکتر کامران منصوری

 

دکترای تخصصی پزشکی مولکولی، عضو هیات علمی

9:45-10:15

طراحی پانل و نکات تفسیری

دکتر داود رضازاده

دکترای تخصصی پزشکی مولکولی، عضو هیات علمی

10:15-10:30

استراحت وپذیرایی

-

-

10:30-11

تشخیص لوسمی‏های حاد به روش فلوسایتومتری

دکتر فخرالدین صبا

 

دکترای تخصصی هماتولوژی،

عضو هیات علمی

11-11:30

تشخیص لنفوم‏ها به روش فلوسایتومتری

دکتر هاجر معتمد

 

متخصص پاتولوژی،

عضو هیات علمی

11:30-12

تشخیص بدخیمی‏های پلاسماسل به روش فلوسایتومتری

دکتر فخرالدین صبا

 

دکترای تخصصی هماتولوژی،

عضو هیات علمی

12-12:30

تشخیص سندرم‏های میلودیسپلاستیک و اختلالات میلوپرولیفراتیو به روش فلوسایتومتری

دکتر داود رضازاده

 

دکترای تخصصی پزشکی مولکولی، عضو هیات علمی

12:30-13:30

تشخیص هموگلوبینوری شبانه به روش فلوسایتومتری

دکتر علی ملکی

دکترای تخصصی هماتولوژی،

عضو هیات علمی

 

۲ شهریور ۱۳۹۸ ۰۹:۱۵

نظرات بینندگان

نام را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید