اخبار

کنفرانس علمی ملاحظات جراحی در جراحی های کم تهاجمی مورخ 23 شهریور ماه در سالن آموزش مداوم

کنفرانس علمی ملاحظات جراحی در جراحی های کم تهاجمی مورخ 23 شهریور ماه در سالن آموزش مداوم

گروه هدف

گروه مادر گروه هدف مقطع رشتــه نـــام رشتــه کد رشتــه رتبــه امتیاز کمیته هزینه روزانه هزینه مجموع فقط هیئت علمی
پرستاری پرستاری کاردانی اتاق عمل 1013 اول 3 230000 230000
کاردانی پرستاری 1010 اول 3 230000 230000
کارشناسی پرستاری* 1110 اول 3 230000 230000
کارشناسی اتاق عمل 1130 اول 3 230000 230000
کارشناسی ارشد پرستاری* 1410 اول 3 230000 230000
کارشناسی ارشد اتاق عمل 14103 اول 3 230000 230000

 

جدول تفصیلی برنامه

ملاحظات جراحی در جراحی های کم تهاجمی

 

تاریخ اجرا

ساعت

عنوان سخنرانی ، کارگاه ، میزگرد و...

نام و نام خانوادگی سخنران

تخصص سخنران

23/6/98

7:45-8

تلاوت آیاتی از کلام ا... مجید

-

-

8-8:15

افتتاحیه برنامه توسط دبیر اجرایی برنامه

-

-

8:15-9

تاریخچه لاپاراسکوپی

 خانم  فرشته جلالوندی

کارشناس ارشد پرستاری (داخلی جراحی )وعضو هیات علمی

9-9:30

اندیکاسیون های لاپاراسکوپی

خانم  فرشته جلالوندی

کارشناس ارشد پرستاری (داخلی جراحی )وعضو هیات علمی

9:30-10

کنتراندیکاسیون های لاپاراسکوپی

خانم  فرشته جلالوندی

کارشناس ارشد پرستاری (داخلی جراحی )وعضو هیات علمی

10-10:30

ابزار و تجهیزات لاپاراسکوپی

آقای  سهراب نصرتی

کارشناس ارشد اتاق عمل و عضو هیات علمی

10:30-10:45

استراحت و پذیرایی

-

-

10:45-11:30

اصول لاپاراسکوپی

آقای  سهراب نصرتی

کارشناس ارشد اتاق عمل و عضو هیات علمی

11:30-12:30

مزایای لاپاراسکوپی

آقای  سهراب نصرتی

کارشناس ارشد اتاق عمل و عضو هیات علمی

12:30-13

عوارض لاپاراسکوپی  و نحوه پیشگیری از آنها

آقای  سهراب نصرتی

کارشناس ارشد اتاق عمل و عضو هیات علمی

13-13:30

نحوه پاکسازی و استریل کردن وسایل لاپاراسکوپی

خانم  فرشته جلالوندی

کارشناس ارشد پرستاری (داخلی جراحی )وعضو هیات علمی

 

۱۰ شهریور ۱۳۹۸ ۱۴:۰۲

نظرات بینندگان

نام را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید