اخبار

جلسه توجیهی برگزاری دوره های آموزش مهارتی و حرفه ای "طرح ملی کووید" با مدیران مراکز آموزش مهارتی و حرفه ای دانشگاه ها/دانشکده های علوم پزشکی کشور در روز سه شنبه مورخ ۹۹.۱۰.۱۰ به صورت مجازی برگزار شد .

جلسه توجیهی برگزاری دوره های آموزش مهارتی و حرفه ای "طرح ملی کووید" با مدیران مراکز آموزش مهارتی و حرفه ای دانشگاه ها/دانشکده های علوم پزشکی کشور در روز سه شنبه مورخ ۹۹.۱۰.۱۰ به صورت مجازی برگزار شد .

جلسه توجیهی برگزاری دوره های آموزش مهارتی و حرفه ای "طرح ملی کووید" با مدیران مراکز آموزش مهارتی و حرفه ای دانشگاه ها/دانشکده های علوم پزشکی کشور در روز سه شنبه مورخ ۹۹.۱۰.۱۰ به صورت مجازی برگزار شد 

دستور کار:

 

جلسه توجیهی برگزاری دوره های آموزش مهارتی و حرفه ای "طرح ملی کووید" با مدیران مراکز آموزش مهارتی و حرفه ای دانشگاه ها/ دانشکده های علوم پزشکی کشور  با حضور آقای دکتر حاجتی رئیس مرکز ملی ، آقای دکتر سروش معاون فنی مرکز به صورت مجازی در محل مرکز ملی برگزار شد .

 در این جلسه در زمینه سه دوره ویژه پرستاران و پزشکان ، نقش ها و فرایندهای ویژه طرح ،نقش مدیران مراکز در این فرایند بحث و تبادل نظر شد.
این طرح با مشارکت معاونت درمان،معاونت پرستاری ،معاونت آموزشی و دانشگاههای علوم پزشکی برگزار می شود و دانشگاه علوم پزشکی مجازی،دانشکده آموزش مجازی علوم پزشکی و مدیریت دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی و مرکز سنجش آموزش پزشکی در برگزاری بخش نظری دوره بصورت مجازی و کشوری با مرکز ملی همکاری دارند و بخش عملی توسط مراکز آموزش مهارتی و حرفه ای دانشگاهها و دانشکده های علوم پزشکی سراسر کشور و در صورت نیاز بخش غیر دولتی اجرا خواهد شد ۔
ثبت نام  بخش نظری از نیمه دوم دی ماه و  ثبت نام بخش علمی از بهمن ماه جاری انجام می شود۔

در مرحله اول حدود ۱۰هزار نفر از پرستاران و پزشکان متخصص بر حسب نیاز دانشگاهها  در دوره ها شرکت خواهند نمود ۔

۱۰ دی ۱۳۹۹ ۱۳:۳۰

نظرات بینندگان

نام را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید