آرشیو ماهیانه

اخبار تیر 1398

عنوانتاریخ انتشار
کنفرانس علمی مهارتهای تشخیصی در بیماریهای گوارش مورخ 26 تیرماه در سالن آمفی تئاتر بیمارستان امام رضا(ع) ۲۵ تیر ۱۳۹۸
کنفرانس علمی سلامت باروری مورخ 98/5/3 در سالن آموزش مداوم ۲۴ تیر ۱۳۹۸
کنفرانس علمی مراقبت از خون و فرآورده های خونی (همووژیلانس) مورخ 29 تیرماه در سالن آمفی تئاتربیمارستان شهید چمران کنگاور ۲۴ تیر ۱۳۹۸
کنفرانس علمی مراقبت از خون و فرآورده های خونی (همووژیلانس) مورخ 30 تیرماه در سالن آمفی تئاتر بیمارستان دکتر معاون صحنه ۲۴ تیر ۱۳۹۸
کنفرانس اختلالات هماتولوژیک در بارداری مورخ 27 تیر ماه در سالن آموزش مداوم ۱۱ تیر ۱۳۹۸
کارگاه ارتقاء کیفیت پرستاری مورخ 10 تیرماه در سالن دانشکده پرستاری و مامایی ۹ تیر ۱۳۹۸
سمینار2روزه اصول نگارش مقالات علمی 19 و 20 تیرماه در سالن آمفی تئاتر بیمارستان امام رضا (ع) ۹ تیر ۱۳۹۸
کنفرانس علمی تغذیه درمانی پزشکی در کبد چرب مورخ 3 تیرماه در سالن آموزش مداوم ۹ تیر ۱۳۹۸
کنفرانس علمی تازه های اسپوندیلوآرتروپاتی ها مورخ 13 تیرماه در سالن آمفی تئاتر هتل پارسیان ۹ تیر ۱۳۹۸