1

نام : سولماز

نام خانوادگی : امینی

مدرک تحصیلی : مهندسی تکنولوژی نرم افزار کامپیوتر

سمت:کارشناس IT -کارشناس برنامه های غیرحضوری و تولید محتوای برنامه های غیرحضوری