نام : سولماز

نام خانوادگی : امینی

مدرک تحصیلی : مهندسی تکنولوژی نرم افزار کامپیوتر

سمت:کارشناس IT -کارشناس برنامه های غیرحضوری-مسئول سمعی بصری