اعضاء کمیسیون ماده 6 :

معاونت درمان : دکترپرویز صوفیوند

معاونت آموزشی : دکترسیاوش وزیری

مدیر کل پزشکی قانونی: دکتر سلیم خانی

رییس سازمان نظام پزشکی :دکتر محمدباقر حیدری

 رئیس اداره آموزش های مداوم :  دکتر سجاد فخری

معاون مرکز آموزش مداوم: دکتر کیوان سلطانی

کارشناس مسئول آموزش مداوم -کارشناس کمیته ماده6 :خانم منیژه بوجاری