تعریف برنامه های حضوری

تعریف انواع برنامه های حضوری
 
آموزش مداوم کلیه فعالیتهای بعد از فارغ التحصیلی جهت حفظ مهارتهای کسب شده و ارتقاء کیفی و کمی و آموختن مطالب و مهارتهای جدید علمی می باشد که در خصوص جامعه پزشکی می تواند منجر به ارتقاء کیفی و کمی ارائه خدمات بهداشتی درمانی جامعه گردد.
1 - سمینار ، کنگره ، کارگاه ,کنفرانس
2- دوره های آموزشی کوتاه مدت حرفه ای
3- برنامه های مدون
  نوع او ل از برنامه های آموزش مداوم ، سمینار ، کنگره ، کارگاه ، کنفرانس
1-همایش ( کنگره )
گردهمایی رسمی متشکل از متخصصین و افراد با تجربه که در آن نتایج تحقیقات و پژوهشهای انجام شده در موضوع علمی مشخص به صورت مقاله , سخنرانی و پوستر ارائه شده و به شکل دوره ای از 1 تا 5 سال یکبار تکرار می گردد طول مدت کنگره ( 3) روز یا بیشتر است , برای برگزاری هر کنگره تشکیل تعدادی کمیته تخصصی ضرورت دارد.
2- همایش بین المللی ( کنگره بین المللی)
با حضور اساتید و پژوهشگران بر جسته خارجی تشکیل می گردد ( علاوه بر داشتن تعاریف همایش ملی ) حداقل 20% مقالات ارائه شده در همایش بین المللی حاصل تحقیقات و پژوهشهای انجام شده در سایر کشورها است .

3- هم اندیشی ( سمینار)
اجتماعات و گرد همائی که هدف از تشکیل آن بیان تازه های علمی , مبادله تجربیات و تجدید اطلاعات درجهت چاره جویی و حل مشکلات حرفه ای شرکت کنندگان است به صورت ارائه سخنرانی , میزگرد و جلسات پرسش و پاسخ اداره می گردد. طول مدت آن حداقل 2 روز می باشد.
4- فراهم آیی ( کنفرانس)
نشستها و اجتماعاتی که به منظور شور و بحث در یک زمینه خاص تشکیل می گردد و در آن افراد نقطه نظرات خود را درباره مسائل و مشکلات مهم از طریق سخنرانی , جلسات پرسش و پاسخ , میز گرد و گزارش موارد جالب (Case Report) مطرح می نمایند. این نشستها می تواند در طی یک روز یا به صورت جلسات دوره ای تشکیل گردد. چنانچه این جلسات بصورت ادواری تشکیل شود به آن کنفرانس های دوره ای اطلاق می شود.
5- هم نشست (سمپوزیوم)
به منظور آموزش مسائل علمی تخصصی و فوق تخصصی در باره موضوعی خاص به صورت سخنرانی , کارگروهی , بحث و ارائه مقاله برگزار می گردد در سمپوزیوم هر یک از سخنرانان در باره جنبه خاصی از موضوع به بحث می پردازند, مخاطبین هم نشست افراد متخصص و صاحبنظـــر می باشند. طول مدت سمپوزیوم معمولآ (1) روز است .
6- کارگاه :
برنامه ای است که جهت تقویت مهارت های حرفه ای شرکت کنندگان برگزارمی گردد. و در گروههای کوچک جهت تبادل اندیشه ها , تجربیات و دیدگاهها , شرکت کنندگان به شور و مشورت می پردازند و معمولآ در چند روز و حداکثر تا یکهفته تشکیل می گردد.
نوع دوم از برنامه های آموزش مداوم , دوره های آموزشی کوتاه مدت حرفه ای
برنامه ای است که هدف از برگزاری آن آموزش مهارتهای جدید و تقویت مهارتهای حرفه ای قبلی میباشد و حداقل یک دوم ساعات دوره بصورت بالینی و عملی برگزار میگردد.

 

  برنامه های وبینار

  فراگیران محترم ، جهت دسترسی غیرهمزمان (off – line) به فایل آموزشی وبینار مربوطه:

   

                      1-اسلایدهای آموزشی سخنرانان به آدرس سایت  cme.kums.ac.ir قسمت برنامه های برگزارشده آموزش مداوم

                                                                                                   ویا

                    2- 24ساعت بعد از اتمام برنامه به آدرس سایت cmelearn.ir قسمت پایان یافته،مراجعه نمائید.

   

  تعریف برنامه های غیرحضوری

  برنامه خودآموز و آموزش مجازی

  خودآموزی به عنوان نوع پنجم برنامه های آموزش مداوم، فرایندی است مبتنی بر خود یادگیری و آموزش فراگیر- محور که مشمولین از طریقی غیر از برنامه های حضوری با انجام مجموعه فعالیت هایی که طی دوره پیش بینی و طراحی شده است به ارتقاء علمی خویش نایل می شدند. در این فرایند، اهداف، محتوا، شیوه یاددهی- یادگیری و نحوه آزمون برای فراگیر روشن بوده و از یک روند نظام مند تبعیت می گردد.