آرشیو ماهیانه

اخبار آذر 1397

عنوانتاریخ انتشار
سمینار مدیریت زنان باردار پرخطر درICU ازتاریخ 97/9/1 لغایت 97/9/2 در آموزش مداوم ۲۵ آذر ۱۳۹۷
کنفرانس علمی نارسایی مزمن کلیه مورخ 21 آذرماه در سالن آموزش مداوم ۱۲ آذر ۱۳۹۷
کنفرانس روشهای ارزیابی سلامت جنین مورخ 24 آذرماه در سالن حجاب واقع در دانشکده مامایی پرستاری ۱۲ آذر ۱۳۹۷
کنفرانس تازه های استئوپروز مورخ 29 آذرماه در سالن آموزش مداوم ۱۲ آذر ۱۳۹۷
سمینار 2 روزه تازه های CPR بالغین مورخ 22 و 23 آذرماه در سالن آمفی تئاتر بیمارستان امام رضا(ع) ۱۲ آذر ۱۳۹۷
سمینار آموزش ایمپلنت با تم ایمپلنتولوژی بدون استرس 22 و 23 آذرماه در سالن ساختمان مرکز ایمپلنتهای دندانی واقع در کرمانشاه -22بهمن -خیابان برق -بین کوچه سوم وچهارم -جنب فست فوت اوژانو ۱۲ آذر ۱۳۹۷
کنفرانس علمی مدیریت نارسایی قلبی مورخ 26 آذرماه در سالن آموزش مداوم ۱۲ آذر ۱۳۹۷
کنفرانس علمی سوء مصرف مواد واختلالات روانپزشکی مورخ 28 آبان ماه در سالن آموزش مداوم ۱۱ آذر ۱۳۹۷
کنفرانس علمی بهداشت روانی باروری مورخ 12 آذرماه در سالن آموزش مداوم ۱۰ آذر ۱۳۹۷
کنفرانس علمی تغذیه درمانی پزشکی کودکان بستری در بخش مراقبتهای ویژه (PICU) مورخ 19 آذرماه در سالن آموزش مداوم ۱۰ آذر ۱۳۹۷
کنفرانس علمی بیماریهای شایع در دستگاه گوارش مورخ 16 آذرماه در سالن آموزش مداوم ۱۰ آذر ۱۳۹۷
سمینار دو روزه روشهای نوین تصویربرداری پیشرفته وتفسیر 15 و 16 آذرماه در سالن آمفی تئاتر بیمارستان امام رضا(ع) ۱۰ آذر ۱۳۹۷
کنفرانس علمی HIV مورخ 18 آذرماه در سالن آموزش مداوم ۱۰ آذر ۱۳۹۷
کنفرانس علمی بیماریهای کودکان (1) مورخ 15 آذرماه در سالن ۀمفی تئاتر بیمارستان محمد کرمانشاهی ۱۰ آذر ۱۳۹۷