• بنر

 • غیرحضوری

 • teb

 • خ

 • خ

 • خ

 • کنفرانس علمی داخلی (3) مورخ 96/04/14 در سالن آموزش مداوم
  کنفرانس علمی داخلی (3) مورخ 96/04/14 در سالن آموزش مداوم
 • کنفرانس علمی ارتقاء کیفت خدمات بالینی در مراکز درمانی مورخ 96/03/17 در دانشکده پرستاری و مامایی
  کنفرانس علمی ارتقاء کیفت خدمات بالینی در مراکز درمانی مورخ 96/03/17 در دانشکده پرستاری و مامایی
 • کنفرانس علمی مخاطرات شغلی کارکنان اتاق عمل مورخ 96/03/03 در سالن آموزش مداوم
  کنفرانس علمی مخاطرات شغلی کارکنان اتاق عمل مورخ 96/03/03 در سالن آموزش مداوم
 • برای رشته های پزشکی و پیراپزشکی پکیج 13.75 امتیازی برنامه های غیرحضوری در سایت http://cmeksh.ir/Home/Default.aspx قابل مشاهده می باشد.
  برای رشته های پزشکی و پیراپزشکی پکیج 13.75 امتیازی برنامه های غیرحضوری در سایت http://cmeksh.ir/Home/Default.aspx قابل مشاهده می باشد.
 • کنفرانس علمی تغذیه درمانی چاقی در کودکان مورخ 96/02/30 در سالن آموزش مداوم
  کنفرانس علمی تغذیه درمانی چاقی در کودکان مورخ 96/02/30 در سالن آموزش مداوم
 • جهت مشاهده و ثبت تام در سایت غیرحضوری آموزش مداوم کرمانشاه به آدرس http://cmeksh.ir/Home/Default.aspx مراجعه کنید.
  جهت مشاهده و ثبت تام در سایت غیرحضوری آموزش مداوم کرمانشاه به آدرس http://cmeksh.ir/Home/Default.aspx مراجعه کنید.
 • کنفرانس 10 روزه علمی ادواری دوره جامع ایمپلنت از تاریخ 95/10/10 شروع شده و تا95/12/06 در سالن آموزش مداوم
  کنفرانس 10 روزه علمی ادواری دوره جامع ایمپلنت از تاریخ 95/10/10 شروع شده و تا95/12/06 در سالن آموزش مداوم

برنامه های آینده آموزش مداوم

 • کنفرانس علمی داخلی(3) مورخ 96/04/14 در سالن آموزش مداوم

 • کنفرانس علمی ارتقاء کیفت خدمات بالینی در مراکز درمانی مورخ 96/03/17 در دانشکده پرستاری و مامایی

 • کنفرانس علمی مخاطرات شغلی کارکنان اتاق عمل مورخ 96/03/03 در آموزش مداوم

 • کنفرانس علمی مراقبتهای پرستاری در تروما مورخ 96/02/19 در سالن آموزش مداوم

 • کنفرانس علمی تغذیه درمانی چاقی در کودکان مورخ 96/02/30 در سالن آموزش مداوم

 • جهت مشاهده و ثبت نام در سایت غیرحضوری آموزش مداوم کرمانشاه روی لینک http://cmeksh.ir/Home/Default.aspx کلیک کنید.

 • کنفرانس علمی 10 روزه ادواری دوره جامع ایمپلنت از تاریخ 95/10/10 شروع شده و تا 95/12/06 در سالن آموزش مداوم برگزار می گردد.

 • کنفرانس ارتباط پزشک با بیمار و مهارتهای زندگیههههه


مرکز آموزش مداوم کرمانشاه  


 • هایپر لیپیدمی و فشار خون در پیشگیری از بیماریهای قلبی و عروقی

 • هایپر لیپیدمی و فشار خون در پیشگیری از بیماریهای قلبی و عروقی

 • هایپر لیپیدمی و فشار خون در پیشگیری از بیماریهای قلبی و عروقی

 • هایپر لیپیدمی و فشار خون در پیشگیری از بیماریهای قلبی و عروقی

 • هایپر لیپیدمی و فشار خون در پیشگیری از بیماریهای قلبی و عروقی

 • هایپر لیپیدمی و فشار خون در پیشگیری از بیماریهای قلبی و عروقی

 • آموزش اصول و روشهای انجام سوزن خشک سطح

 • آموزش اصول و روشهای انجام سوزن خشک سطح

 • تشیخص و درمان اختلال مصرف الکل

 • تشیخص و درمان اختلال مصرف الکل

 • تشیخص و درمان اختلال مصرف الکل

 • تشیخص و درمان اختلال مصرف الکل

 • سوزن خشک

 • سوزن خشک

 • کنفرانس مبانی مشاوره در مطب و دارخانه ها

 • کنفرانس مبانی مشاوره در مطب و دارخانه ها

 • کنفرانس مبانی مشاوره در مطب و دارخانه ها

 • کنفرانس مبانی مشاوره در مطب و دارخانه ها

 • کنفرانس مبانی مشاوره در مطب و دارخانه ها

 • صرع روز دوم

 • صرع روز دوم

 • صرع روز دوم

 • صرع روز دوم

 • صرع روز دوم

 • صرع روز دوم

 • صرع روز اول

 • صرع روز اول

 • صرع روز اول

 • صرع روز اول

 • اورژانس تنفسی

 • اورژانس تنفسی

 • اورژانس تنفسی

 • اورژانس تنفسی

 • اورژانس تنفسی

 • دکتر نجفی

 • دکتر نجفی

 • دکتر

ارسال نظر/پرسش

نظر/پرسش


* = ضروری

نظرسنجی

نظرسنجی اساتید
*
*