امکان بازیابی اطلاعات کتاب وجود ندارد!
 • دهه فجر

 • بنر

 • زمستان

 • teb

 • خ

 • ax persenel

 • خ

 • خ

 • کنفرانس علمی کادر درمانی و آموزه های قانونی مورخ 95/11/24 در سالن آموزش مداوم
  کنفرانس علمی کادر درمانی و آموزه های قانونی مورخ 95/11/24 در سالن آموزش مداوم
 • سمینار دوروزه آشنایی پروتکل ترومبوآمبولی از تاریخ 95/11/23 الی 95/11/24
  سمینار دوروزه آشنایی پروتکل ترومبوآمبولی از تاریخ 95/11/23 الی 95/11/24
 • کنفرانس علمی تغذیه رژیم درمانی در دیابت مورخ 95/11/21 در سالن بیمارستان امام رضا(ع)
  کنفرانس علمی تغذیه رژیم درمانی در دیابت مورخ 95/11/21 در سالن بیمارستان امام رضا(ع)
 • کنفرانس پیوند وبیماریهای عفونی مورخ 95/11/17 در سالن آموزش مداوم
  کنفرانس پیوند وبیماریهای عفونی مورخ 95/11/17 در سالن آموزش مداوم
 • کنفرانس 10 روزه علمی ادواری دوره جامع ایمپلنت از تاریخ 95/10/10 شروع شده و تا95/12/06 در سالن آموزش مداوم
  کنفرانس 10 روزه علمی ادواری دوره جامع ایمپلنت از تاریخ 95/10/10 شروع شده و تا95/12/06 در سالن آموزش مداوم
 • برگزاری جلسه کمیته بررسی فعالیت های آموزشی پژوهشی در تاریخ 1394/12/10 در محل اداره آموزش مداوم با حضور اعضای محترم
  برگزاری جلسه کمیته بررسی فعالیت های آموزشی پژوهشی در تاریخ 1394/12/10 در محل اداره آموزش مداوم با حضور اعضای محترم

برنامه های آینده آموزش مداوم

 • کنفرانس علمی کادر درمانی و آموزه های قانونی مورخ 95/11/24 در سالن آموزش مداوم

 • سمینار دوروزه پروتکل ترومبوآمبولی از تاریخ 95/11/23 الی 95/11/24

 • کنفرانس علمی تغذیه رژیم درمانی در دیابت مورخ 95/11/21 در بیمارستان امام رضا(ع)

 • کنفرانس علمی پیوند وبیماریهای عفونی مورخ 95/11/17 در سالن آموزش مداوم

 • کنفرانس علمی 10 روزه ادواری دوره جامع ایمپلنت از تاریخ 95/10/10 شروع شده و تا 95/12/06 در سالن آموزش مداوم برگزار می گردد.

 • کنفرانس ارتباط پزشک با بیمار و مهارتهای زندگی

اخبار برگزاری دوره های آموزش مداوم



ههههه


مرکز آموزش مداوم کرمانشاه  


 • کنفرانس مبانی مشاوره در مطب و دارخانه ها

 • کنفرانس مبانی مشاوره در مطب و دارخانه ها

 • کنفرانس مبانی مشاوره در مطب و دارخانه ها

 • کنفرانس مبانی مشاوره در مطب و دارخانه ها

 • کنفرانس مبانی مشاوره در مطب و دارخانه ها

 • صرع روز دوم

 • صرع روز دوم

 • صرع روز دوم

 • صرع روز دوم

 • صرع روز دوم

 • صرع روز دوم

 • صرع روز اول

 • صرع روز اول

 • صرع روز اول

 • صرع روز اول

 • اورژانس تنفسی

 • اورژانس تنفسی

 • اورژانس تنفسی

 • اورژانس تنفسی

 • اورژانس تنفسی

 • بیوتروریسم7

 • بیوتروریسم6

 • بیوتروریسم5

 • بیوتروریسم

 • بیوتروریسم4

 • بیوتروریسم3

 • بیوتروریسم2

 • بیوتروریسم1

 • بیوتروریسم

 • دکتر نجفی

 • دکتر نجفی

 • دکتر

ارسال نظر/پرسش

نظر/پرسش


* = ضروری

نظرسنجی

نظرسنجی اساتید
*
*