• سال نو

 • بنر

 • سال نو

 • teb

 • خ

 • خ

 • خ

 • ax persenel

 • جهت مشاهده و ثبت تام در سایت غیرحضوری آموزش مداوم کرمانشاه به آدرس http://cmeksh.ir/Home/Default.aspx مراجعه کنید.
  جهت مشاهده و ثبت تام در سایت غیرحضوری آموزش مداوم کرمانشاه به آدرس http://cmeksh.ir/Home/Default.aspx مراجعه کنید.
 • کنفرانس 10 روزه علمی ادواری دوره جامع ایمپلنت از تاریخ 95/10/10 شروع شده و تا95/12/06 در سالن آموزش مداوم
  کنفرانس 10 روزه علمی ادواری دوره جامع ایمپلنت از تاریخ 95/10/10 شروع شده و تا95/12/06 در سالن آموزش مداوم
 • برگزاری جلسه کمیته بررسی فعالیت های آموزشی پژوهشی در تاریخ 1394/12/10 در محل اداره آموزش مداوم با حضور اعضای محترم
  برگزاری جلسه کمیته بررسی فعالیت های آموزشی پژوهشی در تاریخ 1394/12/10 در محل اداره آموزش مداوم با حضور اعضای محترم

برنامه های آینده آموزش مداوم

 • جهت مشاهده و ثبت نام در سایت غیرحضوری آموزش مداوم کرمانشاه روی لینک http://cmeksh.ir/Home/Default.aspx کلیک کنید.

 • کنفرانس علمی 10 روزه ادواری دوره جامع ایمپلنت از تاریخ 95/10/10 شروع شده و تا 95/12/06 در سالن آموزش مداوم برگزار می گردد.

 • کنفرانس ارتباط پزشک با بیمار و مهارتهای زندگی

اخبار برگزاری دوره های آموزش مداومههههه


مرکز آموزش مداوم کرمانشاه  


 • کنفرانس مبانی مشاوره در مطب و دارخانه ها

 • کنفرانس مبانی مشاوره در مطب و دارخانه ها

 • کنفرانس مبانی مشاوره در مطب و دارخانه ها

 • کنفرانس مبانی مشاوره در مطب و دارخانه ها

 • کنفرانس مبانی مشاوره در مطب و دارخانه ها

 • صرع روز دوم

 • صرع روز دوم

 • صرع روز دوم

 • صرع روز دوم

 • صرع روز دوم

 • صرع روز دوم

 • صرع روز اول

 • صرع روز اول

 • صرع روز اول

 • صرع روز اول

 • اورژانس تنفسی

 • اورژانس تنفسی

 • اورژانس تنفسی

 • اورژانس تنفسی

 • اورژانس تنفسی

 • بیوتروریسم7

 • بیوتروریسم6

 • بیوتروریسم5

 • بیوتروریسم

 • بیوتروریسم4

 • بیوتروریسم3

 • بیوتروریسم2

 • بیوتروریسم1

 • بیوتروریسم

 • دکتر نجفی

 • دکتر نجفی

 • دکتر

ارسال نظر/پرسش

نظر/پرسش


* = ضروری

نظرسنجی

نظرسنجی اساتید
*
*