• بنر

 • راهنمای گام به گام ثبت نام در سامانه

 • نظرسنجی

 • غیرحضوری

 • teb

 • خ

 • خ

 • خ

Loading

اخبار اسلایدی

صفحه ۱ از ۵ ۲ ۳ ۴ ۵ بعدی »

اخبار برگزاری دوره های آموزش مداوم

صفحه ۱ از ۵ ۲ ۳ ۴ ۵ بعدی »

برنامه های آینده آموزش مداوم

صفحه ۱ از ۳ ۲ ۳ بعدی »

آلبوم چرخشی

 • ضایعات واسکولیتی در پوست

 • ضایعات واسکولیتی در پوست

 • ضایعات واسکولیتی در پوست

 • ضایعات واسکولیتی در پوست

 • ضایعات واسکولیتی در پوست

 • ms

 • ms

 • ms

 • ms

 • تسریع انسولین درمانی در بیماران دیابتی

 • تسریع انسولین درمانی در بیماران دیابتی

 • تسریع انسولین درمانی در بیماران دیابتی

 • تسریع انسولین درمانی در بیماران دیابتی

 • تسریع انسولین درمانی در بیماران دیابتی

 • تسریع انسولین درمانی در بیماران دیابتی

 • تسریع انسولین درمانی در بیماران دیابتی

 • تسریع انسولین درمانی در بیماران دیابتی

 • روانشناختی اختلال مصرف مواد محرک

 • روانشناختی اختلال مصرف مواد محرک

 • روانشناختی اختلال مصرف مواد محرک

 • روانشناختی اختلال مصرف مواد محرک

 • روانشناختی اختلال مصرف مواد محرک

 • روانشناختی اختلال مصرف مواد محرک

 • روانشناختی اختلال مصرف مواد محرک

 • روانشناختی اختلال مصرف مواد محرک

 • روانشناختی اختلال مصرف مواد محرک

 • روانشناختی اختلال مصرف مواد محرک

 • روانشناختی اختلال مصرف مواد محرک

 • روانشناختی اختلال مصرف مواد محرک

 • بهداشت روانی سالم

 • بهداشت روانی سالم

 • کبدچرب

 • کبدچرب

 • کبدچرب

 • کبدچرب

 • کبدچرب

 • ایمنی بیمار و مدیریت خطا و خطر

 • ایمنی بیمار و مدیریت خطا و خطر

 • ایمنی بیمار و مدیریت خطا و خطر

 • ایمنی بیمار و مدیریت خطا و خطر

 • ایمنی بیمار و مدیریت خطا و خطر

 • آشنایی با قصور پزشکی وآموزه های قانونی

 • آشنایی با قصور پزشکی وآموزه های قانونی

 • آشنایی با قصور پزشکی وآموزه های قانونی

 • تروماها در دندانپزشکی

 • تروماها در دندانپزشکی

 • برخورد با مواد چالش برانگیز سرطان پستان

 • برخورد با مواد چالش برانگیز سرطان پستان

 • برخورد با مواد چالش برانگیز سرطان پستان

 • برخورد با مواد چالش برانگیز سرطان پستان

 • برخورد با مواد چالش برانگیز سرطان پستان

 • اورژانس های مغز و اعصاب

 • اورژانس های مغز و اعصاب

 • اورژانس های مغز و اعصاب

 • دیابت

 • دیابت

 • دیابت

 • دیابت

 • دیابت

 • دیابت

 • آشنایی با تصویر برداری های مدرن در دندانپزشکی و کار با نرم افزار CBCT

 • آشنایی با تصویر برداری های مدرن در دندانپزشکی و کار با نرم افزار CBCT

 • آشنایی با تصویر برداری های مدرن در دندانپزشکی و کار با نرم افزار CBCT

 • آشنایی با تصویر برداری های مدرن در دندانپزشکی و کار با نرم افزار CBCT

 • آشنایی با تصویر برداری های مدرن در دندانپزشکی و کار با نرم افزار CBCT

 • آشنایی با تصویر برداری های مدرن در دندانپزشکی و کار با نرم افزار CBCT

 • آشنایی با تصویر برداری های مدرن در دندانپزشکی و کار با نرم افزار CBCT

 • آشنایی با تصویر برداری های مدرن در دندانپزشکی و کار با نرم افزار CBCT

 • سندرم حاد کرونری

 • سندرم حاد کرونری

 • سندرم حاد کرونری

 • سندرم حاد کرونری

 • مفاهیم پایه و اصول ضدعفونی تجهیزات پزشکی

 • مفاهیم پایه و اصول ضدعفونی تجهیزات پزشکی

 • مفاهیم پایه و اصول ضدعفونی تجهیزات پزشکی

 • مفاهیم پایه و اصول ضدعفونی تجهیزات پزشکی

 • آشنایی با تصویر برداری های مدرن در دندانپزشکی و کار با نرم افزار CBCT

 • آشنایی با تصویر برداری های مدرن در دندانپزشکی و کار با نرم افزار CBCT

 • آشنایی با تصویر برداری های مدرن در دندانپزشکی و کار با نرم افزار CBCT

 • آشنایی با تصویر برداری های مدرن در دندانپزشکی و کار با نرم افزار CBCT

 • آشنایی با تصویر برداری های مدرن در دندانپزشکی و کار با نرم افزار CBCT

 • آشنایی با تصویر برداری های مدرن در دندانپزشکی و کار با نرم افزار CBCT

 • روش های پاکسازی کانال ریشه و سیلرهای نوین در اندودنتیکس

 • روش های پاکسازی کانال ریشه و سیلرهای نوین در اندودنتیکس

 • روش های پاکسازی کانال ریشه و سیلرهای نوین در اندودنتیکس

 • روش های پاکسازی کانال ریشه و سیلرهای نوین در اندودنتیکس

 • روش های پاکسازی کانال ریشه و سیلرهای نوین در اندودنتیکس

 • روش های پاکسازی کانال ریشه و سیلرهای نوین در اندودنتیکس

 • داخلی3

 • داخلی3

 • داخلی3

 • داخلی3

 • داخلی3

 • سرطان سینه

 • سرطان سینه

 • ارتباط با بیمار

 • ارتباط با بیمار

 • ارتباط با بیمار

 • ارتباط با بیمار

 • ایمنی بیمار

 • ایمنی بیمار

 • ایمنی بیمار

 • ایمنی بیمار

 • ایمنی بیمار

 • ارتباط با بیمار

 • ارتباط با بیمار

 • ارتباط با بیمار

 • ارتباط با بیمار

 • هایپر لیپیدمی و فشار خون در پیشگیری از بیماریهای قلبی و عروقی

 • هایپر لیپیدمی و فشار خون در پیشگیری از بیماریهای قلبی و عروقی

 • هایپر لیپیدمی و فشار خون در پیشگیری از بیماریهای قلبی و عروقی

 • هایپر لیپیدمی و فشار خون در پیشگیری از بیماریهای قلبی و عروقی

 • هایپر لیپیدمی و فشار خون در پیشگیری از بیماریهای قلبی و عروقی

 • هایپر لیپیدمی و فشار خون در پیشگیری از بیماریهای قلبی و عروقی

 • آموزش اصول و روشهای انجام سوزن خشک سطح

 • آموزش اصول و روشهای انجام سوزن خشک سطح

 • تشیخص و درمان اختلال مصرف الکل

 • تشیخص و درمان اختلال مصرف الکل

 • تشیخص و درمان اختلال مصرف الکل

 • تشیخص و درمان اختلال مصرف الکل

 • سوزن خشک

 • سوزن خشک

Loading

ارسال نظر/پرسش

نظر/پرسش


* = ضروری

نظرسنجی

نظرسنجی اساتید
*
*