بوجاری  

نام: منیژه 

نام خانوادگی : بوجاری

مدرک تحصیلی :فوق دیپلم 

سمت : کارشناس مسئول اداره آموزش مداوم